Căn cước công dân điện tử là gì? - CTY CỬA KÍNH SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH CỬA KÍNH SÀI GON

Địa chỉ: 205/73/7 tổ 36, ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, HCM

0948835668

Căn cước công dân điện tử là gì? - CTY CỬA KÍNH SÀI GÒN
Ngày đăng: 28/06/2024 08:47 AM

  Quốc hội đã thông qua Luật Căn Cước 2023 vào ngày 27/11/2023 và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024. Điểm nổi bật, Luật Căn Cước đã sửa đổi bổ sung nhiều điểm mới về căn cước điện tử.

  Theo Điều 31 Luật Căn Cước, mỗi công dân Việt Nam đều được cấp 01 Căn cước công dân điện tử.

  Theo trên, Căn cước công dân điện tử là Căn cước công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

    Căn cước điện tử có danh tính điện tử và  các thông tin như: nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 09 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử; thông tin nhân dạng; nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.

  Ngoài ra Căn cước công dân điện tử sẽ tích hợp các thông tin khác thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác theo đề nghị của công dân và đã được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

  Theo Điều 33 Luật Căn Cước, Căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây:

  -Khi người được cấp Căn cước điện tử yêu cầu khóa;

  -Khi người được cấp Căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng định danh quốc gia VneID;

  -Khi được cung cấp Căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ Căn cước;

  -Khi người được cấp Căn cước điện tử chết;

  -Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

  Và được mở khóa trong các trường hợp sau:

  -Khi người được cung cấp Căn cước điện tử tự khóa và yêu cầu mở khóa;

  -Khi người được cấp Căn cước điện tử bị khóa do vi phạm thỏa thuận sử đụn định danh quốc gia và đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

  -Khi người được cấp căn cước được trả lại thẻ căn cước;

  -Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền yêu cầu mở khóa.

    Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử.

    Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử.

  (Điều 34 Luật Căn cước 2023)

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline